cinemataurus.lt

Taisyklės

CINEMA TAURUS taisyklės:

CINEMA TAURUS šeimyna dėkoja visiems svečiams už jų gerą nuotaiką, mandagų ir pagarbų elgesį kitų svečių bei supančios aplinkos atžvilgiu ir primena taisykles, kurių laikymasis padės išlaikyti malonią kino namų atmosferą.
 
Bilietų ir dovaninių bilietų galiojimo tvarka:

 • norėdami patekti į pasirinktą kino renginį, svečiai privalo turėti tam renginiui galiojantį bilietą;
 • bilietus į kino renginius galima įsigyti CINEMA TAURUS kasose, adresu: Aušros g. 47, Utena;
 • e-bilietus galite įsigyti internetinėje svetainėje www.cinemataurus.lt;
 • bilietai į kino renginius nekeičiami į jokius kitus bilietus;
 • bilietai į kino renginius negrąžinami atgal, išskyrus tuos atvejus, kai CINEMA TAURUS atšaukia kino renginį į kurį turite įsigyję bilietą (-us) kasoje, arba e-bilietą (-us) svetainėje www.cinemataurus.lt;
 • kino renginio bilietas galioja vienam svečiui ir tik renginiui, kurio pavadinimas, laikas ir data nurodyta ant bilieto;
 • kvietimas į pinigus nekeičiamas;
 • jei kino renginio bilietas yra pigesnis nei kvietimas, kainų skirtumas nekompensuojamas;
 • kvietimas, skirtas vienam asmeniui keičiamas į vieną kino bilietą;
 • kvietimas, skirtas dviems asmenims keičiamas į du kino bilietus į tą patį renginį;
 • kvietimas, skirtas vaikui keičiamas į vieną vaikišką kino bilietą į filmus, kurių amžiaus cenzas nedidesnis kaip N-13;
 • kvietimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo pardavimo dienos (imtinai), galiojimas nepratęsiamas;
 • nebegaliojantys kvietimai į bilietus nekeičiami;
 • negaliojantys, pamesti ir sugadinti kvietimai nekompensuojami, jų galiojimas nepratęsiamas;
 • neišnaudojus kvietimo iki galiojimo laiko pabaigos, kvietimai atgal nepriimami, pinigai negrąžinami;
 • kvietimai į kino renginių bilietus keičiami kasoje;
 • norėdami pasinaudoti kvietimu pasikeiskite kvietimą į pasirinkto kino renginio bilietą iš anksto.
 • kvietimas gali būti iškeistas į e-bilietą, kurį galite įsigyti mūsų tinklalapyje www.cinemataurus.lt (pirkdami e-bilietą į konkretų kino renginį internetu, už tą e-bilietą galite atsiskaityti šiuo kvietimu, suvesdami turimo kvietimo numerį). Kol kas galioja tik e-bilietams į kino seansus Utenoje.

Kino namai turi teisę:

 • paprašyti svečių tapatybę patvirtinančių ir galiojančių dokumentų, jei perkami bilietai į kino renginius, kurių žiūrovų amžiaus cenzas yra griežtai apibrėžtas, arba jei reikia nustatyti, ar svečiui gali būti taikomos nuolaidos;
 • neįleisti į kino renginius, kurių žiūrovų amžiaus cenzas yra griežtai apibrėžtas, asmenų jaunesnių nei nustatytas amžiaus cenzas ar tų, kurie nepateikia galiojančio svečio tapatybę ir amžių patvirtinančio dokumento;
 • neparduoti bilietų svečiams, kurių amžius neatitinka nustatyto filmo žiūrovo amžiaus cenzo, net jei nepilnametį lydi suaugęs asmuo;
 • neparduoti bilietų neblaiviems asmenims ir (arba) asmenims, pažeidžiantiems viešąją tvarką;
 • papaprašyti kino namus palikti tuos asmenis, kurie pažeidžia viešąją tvarką, nesilaiko šių taisyklių arba kitaip niokoja CINEMA TAURUS atmosferą, nekompensuojant lėšų, išleistų bilietui įsigyti; 
 • bandymo sukčiauti atveju, konfiskuoti bilietą ir pašalinti asmenį iš kino namų;
 • neparduoti bilietų asmenims, anksčiau pažeidusiems kino namų taisyklėse nustatytą tvarką, bandžiusiems sukčiauti;
 • patikrinti įtarimą keliančius nešmenis.
 • keisti bilietų kainas, kino renginių laiką bei amžiaus cenzą.

Kino namuose draudžiama:

 • trukdyti kitiems svečiams, trikdyti renginį bet kokiais veiksmais ar garsais, kurie blaško kitų svečių dėmesį;
 • gadinti įrangą ir kitą turtą, pvz. susikeliant kojas ant kėdžių;
 • rūkyti;
 • kino renginių metu vartoti atsineštus stipriuosius alkoholinius gėrimus;
 • filmuoti kino salėje kino renginio metu;
 • filmuoti ir fotografuoti jei apie tokį draudimą svečiai informuojami prieš kino renginį;
 • įsinešti peilius, šaunamuosius ar kitokius ginklus, pavojingas, sprogiąsias medžiagas;
 • įsinešti didelių gabaritų krepšius ar daiktus, kurie galėtų trukdyti kitiems svečiams praeiti, keltų pavojų aplinkai ar grėstų žala;
 • palikti šiukšles savo sėdėjimo vietose.

Filmų amžiaus indeksai:

V“ – Filmai skirti įvairaus amžiaus žiūrovams. Šiuo amžiaus indekso ženklu žymimi filmai skirti visai šeimai, tačiau nepamirškite, kad didelis garsas ir/ar kino vaizdai gali išgąsdinti pačius mažiausius.
N-7“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų. Jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Jaunesniems, kaip 7 metų asmenims, be suaugusiųjų   palydos, į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinammi.
N-13“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų. Žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Jaunesniems, kaip 13 metų asmenims, be suaugusiųjų palydos, į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinami.
N-16“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 16 metų. Jaunesniems, kaip 16 metų asmenims į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinami.  
N-18“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 18 metų.“ Nepilnamečiams į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinami.
Bilietus į kino filmus, ribojamus tam tikromis amžiaus kategorijomis gali įsigyti tik asmenys atitinkantys specialiuosius reikalavimus ir pateikę tai įrodančius  asmens tapatybės dokumentus. 
Kino filmų žiūrovų amžiaus indeksus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kino įstatymas. Filmų indeksavimo komisija prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos nustato kiekvieno kino filmo žiūrovų amžiaus indeksą. 
Nuoroda į Lietuvos Respubliko Kino įstatymą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415955&p_query=&p_tr2=2


Jei Jūsų netenkina mūsų parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigyto bilieto (-ų) galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.